Közösségi pszichiátriai alapellátás koordinátora: NÉMETH HAJNALKA

Az intézmény elérhetőségei:

Telefon: 94/554-168, 94/554-169

Fax: 94/554-169

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A közösségi pszichiátriai alapellátás ellátási területe: Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás településeinek közigazgatási területe. (Az Önkormányzati Társulás települései: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály)

A közösségi pszichiátriai alapellátás célja: A közösségi pszichiátriai alapellátás célja, hogy a pszichiátriai problémával élők váljanak képessé arra, hogy irányítsák életüket és eredeti lakóközegükben a közösség más tagjaival azonos szintű teljes életet éljenek. Ennek érdekében a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció minden formáját a pszichiátriai beteg otthonában, illetve lakókörnyezetében biztosítjuk. Segítséget nyújtunk a pszichiátriai betegek számára problémáik megoldásában; meglévő képességeik és készségeik megtartásában, illetve fejlesztésében; a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában; a szociális és mentális gondozásukban, és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban, az ellátott céljainak megfogalmazásában és megvalósításában.

Ellátottak köre:

 • Elsősorban a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, valamint szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget.
 • A tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek.
 • Átmenetileg szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek.

A közösségi pszichiátriai alapellátás szakmai tartalma:

 • Lakókörnyezetben történő segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása céljából.
 • Meglévő képességek megtartása, fejlesztése.
 • A szolgáltatást igénybe vevő állapotáról folyamatos információszerzés háziorvostól és a kezelőorvostól, a jelzőrendszer tagjaitól.
 • Pszichoszociális rehabilitáció, szociális és mentális gondozás.
 • Prevenciós, megkereső programok a rászorulók felderítése érdekében.
 • A kliens terápiás kezelésének, orvosi kontroll, ill. szűrővizsgálatainak figyelemmel kísérése, a részvételre való ösztönzés.

A közösségi pszichiátriai alapellátás szolgáltatásai:

 • Állapot- és életvitel felmérés során a személyes célok, valamint az azokat akadályozó problémák feltárása a cél.
 • Problémaelemzés, problémamegoldás, melynek során pontosan meghatározzuk a személyes célokat akadályozó legfontosabb problémákat, gyakoriságát, az előzményeket, a következményeket, azt, hogy mi javíthat a helyzeten, ill. mi súlyosbíthatja, valamint a változtatásra motiváló tényezőket.
 • Készségfejlesztés célja az, hogy segítse a klienseknek a közösségen belül maximalizálni életminőségüket, különös tekintettel az önellátásra, a munkára való kapcsolatok kialakítására, valamint a szabadidő eltöltésére.
 • Pszicho-szociális rehabilitáció keretében tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről.
 • Ügyintézés
 • Egyéni esetkezelés
 • Csoportokkal végzett munka
 • Természetes támogató háló szervezése

 

A szolgálat munkatársai a fenti szolgáltatások az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében – az ellátott személyes céljaira és egyéni szükségletekre alapozva, gondozási terv alapján – személyesen biztosítják vagy közvetítéssel, szervezéssel, tanácsadással segítik az azokhoz való hozzájutást. A szolgáltatásnyújtás rendszerességét az ellátottal közösen kialakított gondozási tervben, megállapodásban foglaltak (ütemezés) határozzák meg.

A szolgáltatás igénybevételének módja:

 • A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
 • Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe.
 • Az ellátás igénybevételéről a szolgáltatást nyújtó, illetve az ellátást igénybe vevő, valamint az ellátást igénybe vevő törvényes képviselője megállapodást köt.
 • A közösségi pszichiátriai alapellátást írásban vagy szóban kell kérelmezni.
 • A 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 21. § (4). bekezdése értelmében a kérelemhez mellékelni kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos szakvéleményét a pszichiátriai betegség fennállásáról. Ha a szolgáltatást igénylő nem rendelkezik szakvéleménnyel, a szolgáltatás részére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb három hónapig átmeneti jelleggel biztosítható.

A közösségi pszichiátriai alapellátás igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványok

 • Kérelem a közösségi ellátás igénybevételéhez

Letölthető anyagok: